Geodezija

Izvajamo vse vrste geodetskih storitev, ki jih zajema Zakono o evidentiranju nepremičnin. Pri delu uporabljamo sodoben, redno testiran, merilni instrumentarij ter programsko opremo.

Zaposleni na področju geodetskih storitev imajo opravljen strokovni izpit in so vpisani v imenik odgovornih geodetov, kar pomeni, da je za vsako opravljeno storitev zagotovljena notranja kontrola dela.

Prepletanje dela med posameznimi resorji (projektiranje - geodezija - nepremičnine) daje geodetskim izvajalcem širši vpogled v problematiko dogajanja v prostoru, zato ponujamo strankam, poleg klasične geodetske storitve, tudi nasvet in rešitev, ki se nanaša na:

  • optimalno parcelacijo zemljišč
  • delitev zemljišča znotraj zakonskih omejitev (zaščitene kmetije, gozdovi, varstveni pasovi)
  • razdružitev solastnine
  • vzpostavitev etažne lastnine

Klasične geodetske storitve obsegajo:


Naročilo geodetske storitve

V kolikor vas zanima predračun za izvedbo posamezne storitve, potem nam pošljite podatke o parceli ter katastrski občini, ki je predmet obdelave, opišite oz. skicirajte svoj zahtevek (zaželjen je tudi telefonski kontakt). To lahko storite po klasični pošti ali pa nam pošljete mail na: info@linije.si