Označitev meje

Označitev meje pomeni, da se mejne točke, ki so bile določene v predhodnem postopku ureditve meje, označijo z mejnimi znamenji. Stabilizacija mejnih znamenj ni obvezna in tudi oblika mejnega znamenja ni predpisana. Označitev meje se izvede na zahtevo stranke.

Stanje pred označitvijo meje

Označitev meje pred postopkom

Stanje po označitvi meje

Označitev meje po postopku

Plastičen mejnik

 

 

 

Naše podjetje vam, kot način označitve meje, ponuja plastičen mejnik s kovinskim sidrom ter rumeno kapo.