Evidentiranje objektov

Evidentiranje komunalnih objektov v GJI predstavlja izmero komunalnih vodov, ki so sestavni del gospodarske javne infrastrukture. Evidenca o GJI je ena izmed pomembnejših javnih evidenc o prostoru.