Evidentiranje stavbe

Evidentiranje stavbe v katastru stavb ter v zemljiškem katastru je z zakonom predpisan postopek evidentiranja vsake novozgrajene stavbe. Določi se površina zemljišča pod stavbo ter neto etažna površina posameznih delov stavbe.

Stanje pred evidentiranjem stavbe

Evidentiranje stavbe pred postopkom

Stanje po evidentiranju stavbe

Evidentiranje stavbe