Sprememba rabe zemljišča

Sprememba rabe oz. bonitete zemljišča je potrebna v primerih, kadar raba zemljišča (in s tem povezana boniteta) ni usklajena z rabo, kot jo vodi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo. Posledica te neusklajenosti je visok strošek, ki ga mora plačati posamezni investitor pred pričetkom gradnje kot spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča.