Izravnava meje

Izravnava meje se uporablja v primerih, kadar gre za manjšo korekcijo meje med dvema ali več sosednjimi zemljišči. Pri izravnavi meje se sme površina obravnavanih zemljišč spremeniti za maksimalno 5% oz. maksimalno do 500m2. S takim načinom se izognemo klasičnemu pravnemu poslu in stroškom, ki so povezani z ureditvijo premoženjsko pravnega stanja na zemljišču.

Stanje pred izravnavo meje

Izravnava meje pred postopkom

Stanje po izravnavi meje

Izravnava meje po postopku