Zakoličba objektov

Zakoličba objektov je označitev objekta, ki se bo zgradil na določeni parceli skladno z gradbenim dovoljenjem. Sprememba zakoličbenih pogojev je dopustna samo s soglasjem pristojne Upravne enote.

Primer zakoličbe objekta

Zakoličba objektov