Parcelacija

Parcelacija je združitev dveh ali več parcel v eno oz. razdelitev ene parcel na več manjših. Parcelacija obsega tudi izmere dolžinskih objektov (ceste, vodotoki...). Parcelacija zahteva poseben pristop dela v urbanem območju oz. na meji med kmetijskim in urbanim območjem.

Stanje pred parcelacijo

Pred postopkom parcelacije

Stanje po parcelaciji

Po postopku parcelacije