Geodetski načrt

Geodetski načrt je temeljna geodetska podlaga, ki se uporablja za potrebe novogradje oz. tehničnega pregleda izvedene gradnje. Geodetski načrt vsebuje podatke o konfiguraciji terena, komunalni opremljenosti zemljišča (podzemni in nadzemni komunalni objekti), poteh, vodah in drugih živih in neživih objektih, ki so neločljivo povezani z zemljiščem. Geodetski načrt se izdela na digitalizirane katastrske načrte.

Primer geodetskega načrta

Geodetski načrt