LINIJE d.o.o.
Glavni trg 14, 9240 Ljutomer,
tel.: 02/581 10 85, 584 99 89
e-mail: info@linije.si

Nepremičnine

Smo nepremičninsko podjetje, ki se ukvarja s posredovanjem pri prodaji oz. nakupu nepremičnin ter pravnim svetovanjem za področje prometa z nepremičninami. Naše ključne prednosti so, da strankam s strokovnim in osebnim pristopom nudimo sklop celovitih in zanesljivih storitev pri poslovanju z nepremičninami. Naša prednost je izražena v sloganu: »VSE NA ENEM MESTU«

Zaposleni na področju nepremičninskega posredovanja so strokovno usposobljeni za trženje ter nepremičnisko posredovanje (pridobljena licenca za nepremičninskega posrednika).

Dejavnost nepremičninskega posredovanja obsega

Klasične vsebine posredovanja (zaenkrat se ta dejavnost ne izvaja)

 • ogled nepremičnine
 • prevera stanja o nepremičnini v katarskih evidencah (usklajenost stanja v naravi s katastrskim stanjem)
 • prevera stanja v zemljiški knjigi (lastništvo, razna bremena, hipoteke,..)
 • ocena vrednosti nepremičnine
 • priprava vsebine za oglaševanje
 • vzpostavitev stika s potencialnimi kupci - prodajalci
 • priprava dokumentacije za izvedbo pravnega posla

Dodatne storitve povezane z nepremičninami

Kot podjetje z dejavnostmi, ki se prepletajo v prostoru in so medsebojno povezljive (projektiranje - geodezija - nepremičnine), ponujamo strankam celovito informacijo v povezavi z nepremičninami:

 • Dejanska velikost, namembnost, boniteta in vrednost nepremičnine
 • Planski status z vsemi možnimi omejitvami pri uporabi nepremičnine
 • Uporabnost nepremičnine z vidika dostopnosti, varstvenih pasov in drugih omejitev, ki so v javnem interesu
 • Lastniška situacija z vsemi obremenitvami

Aktualne informacije

 

NOVO - IZDELOVANJE E N E R G E T S K I H    I Z K A Z N I C :

Izdelujem ENERGETSKE IZKAZNICE za vse tipe stavb, skladno s predpisano metodologijo..