Ureditev meje

Ureditev meje je osnovna geodetska storitev, pri kateri se ureja meja ali del meje parcele. Mejne točke (t.i. zemljiškokatastrske točke) povezuje daljica, ki predstavlja mejo med dvema sosednjima zemljiščema. Tako določene meje se morajo pokazati na terenu vsem lastnikom zemljišč obravnavanih parcel. Geodetsko podjetje izvaja postopek ureditve meje, gre za urejanje mej parcele.

Stanje pred ureditvijo meje

Ureditev meje pred postopkom

Stanje po ureditvi meje

Ureditev meje po postopku