LINIJE d.o.o.
Glavni trg 14, 9240 Ljutomer,
tel.: 02/581 10 85, 584 99 89
e-mail: info@linije.si

Gradbeni nadzor

Nadzor gradnje hiše in drugih objektov je opravljanje neodvisnega in kakovostnega strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja:

  • ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje,
  • nadzor nad kvaliteto del, materialov, proizvodov, inštalacij,
  • spremljanje poteka del po terminskem planu,
  • nadzor nad vnašanjem vseh sprememb in dopolnitev v PZI, vpisovanje pripomb in napotkov v gradbeni dnevnik.

GRADBENI NADZOR

Delo odgovornega nadzornika lahko obsega tudi:

  • koordinacijo posameznih izvajalcev,
  • skrb, da izvajalec del vodi vso predpisano dokumentacijo,
  • pregled obračuna izvedenih del,
  • predlaganje izbire materialov in morebitne manjše spremembe projekta v namenu zmanjševanja stroškov investicije in/ali nepričakovanih situacij na terenu (npr. geološki problemi …),
  • sodelovanje pri kvalitetnem pregledu.
O poteku gradnje in morebitnih spremembah sproti obveščamo investitorja. Prepustite gradbeni nadzor izkušenim strokovnjakom.