LINIJE d.o.o.
Glavni trg 14, 9240 Ljutomer,
tel.: 02/581 10 85, 584 99 89
e-mail: info@linije.si

Načrti hiš

Izdelujemo projektno dokumentacijo za vse vrste stavb, največji delež predstavljajo projekti hiš.

Nudimo vam tipske projekte (glej reference) hiš, po želji vsakega posameznika pa izdelujemo tudi individualne načrte hiše. Vsak tak objekt je torej načrtovan povsem v skladu z željami posameznega investitorja.

Izdelava projektne dokumentacije

Izdelava projektne dokumentacije

Pri nas vam pripravimo kompletno projektno dokumentacijo skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l.RS št.55/2008) in Zakonom o graditvi objektov (Ur.l.RS št.102/2004,  14/2005).

Projektno dokumentacijo izdelamo za vse vrste gradbenih objektov: stanovanjski, poslovni, kmetijski; vključno s pridobivanjem projektnih pogojev in soglasij. Poleg dokumentacije za nove gradnje izdelamo tudi projektno dokumentacijo za legalizacije, spremembe namembnosti, rekonstrukcije in rušitve objektov.

Vrste projektne dokumentacije:

IDZ – idejna zasnova
IDP – idejni projekt
PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PZI – projekt za izvedbo
PID – projekt izvedenih del

IDZ- idejna zasnova je grafični prikaz in opis nameravane gradnje. Njen namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev.

IDP - idejni projekt je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje.

PGD- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja.

PZI- projekt za izvedbo je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede, to pomeni, da je namenjen izvedbi gradnje.

PID- projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Njegov namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

Posamezni projekt v projektni dokumentaciji sestavljajo:

  • vodilna mapa
  • načrti (arhitektura, elektro, strojne inštalacije, zunanja ureditev,…)
  • elaborati
Pri pripravi projektne dokumentacije sodelujemo z zanesljivimi in kakovostnimi projektanti različnih strok (projektanti elektro instalacije, projektanti strojne instalacije, projektanti požarne varnosti…) in vam s tem zagotovimo kakovostno projektno dokumentacijo ter strokovno podporo.