LINIJE d.o.o.
Glavni trg 14, 9240 Ljutomer,
tel.: 02/581 10 85, 584 99 89
e-mail: info@linije.si

Reference

Prednost našega podjetja je izražena v sloganu »VSE NA ENEM MESTU«. Usposobljeni smo za svetovanje pri iskanju in nakupu zemljišča, izvedemo geodetske meritve, izdelamo projektno dokumentacijo ter vodimo strokovni gradbeni nadzor na gradbišču.

Sodelujemo z univerzitetno izobraženimi  inženirje s področja arhitekture, gradbeništva in geodezije. Zaposleni ter zunanji izvajalci  imajo opravljen strokovni izpit pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, oziroma pri Inženirski zbornici Slovenije in so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev (pridobljena ustrezna licenca).

Podjetje LINIJE d.o.o. deluje že 11 let na področju projektiranja in geodezije. Zaposleni so že pred ustanovitvijo podjetja delovali na teh strokovnih področjih in so dolgoletno znanje in izkušnje prenesli na mlajše zaposlene.

Na leto izdelamo cca. 200 elaboratov s področja geodetskih in projektantskih storitev ter energetskih izkaznic. V določeni meri sodelujemo z občinami in pravnimi osebami v Pomurju in okolici, v preostalih primerih pa delamo za zasebne naročnike.


Tipski projekti hiš 1
Referenca tipskih projektov 2
tipski projekti 3
tipski projekti hiš 4
tipski projekt 5
tipski projekti 6
Tipske hiše, primer 7
Tipski projekt 4 nova
Tipska poslovna stavba
Poslovna stavba